டெனிக்
    லெப்டினன்ட் டெனிக்

    சுந்தர் குகதாசன்

    மிருசுவில் வடக்கு, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB