சலீம்
    2ம் லெப்டினன்ட் சலீம்

    கதிரவேலு பூபாலசிங்கம்

    மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB