அஜித்தன்
    கப்டன் அஜித்தன்

    சோழராசா ஜெகதீஸ்வரன்

    தாவளை, இயற்றாலை, வரணி, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB