அருள் (யோகம்)
    லெப்டினன்ட் அருள் (யோகம்)

    நவரட்ணம் அருட்செல்வம்

    நாவற்குழி தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB