டாம்போ
    கரும்புலி மேஜர் டாம்போ

    காசிப்பிள்ளை தயாபரன்

    நாச்சிக்குடா சந்தி, கிளிநொச்சி, கிளிநொச்சி

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB