போர்க்
    கரும்புலி லெப்.கேணல் போர்க்

    மாப்பாணப்பிள்ளை அரசரத்தினம்

    ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா., வவுனியா

    Browse என்பதை அழுத்தி மாவீரரின் படத்தினை தெரிவு செய்யவும். பின்னர் “Upload file" என்பதை அழுத்தி படத்தினை தரவேற்றம் செய்யவும்.


    Maximum upload size: 512.00 MB