செல்வம்
  வீரவேங்கை செல்வம்

  வேலுப்பிள்ளை அன்னலிங்கம் பகீரதன்

  மண்டைதீவு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: செல்வம்
  REALNAME: வேலுப்பிள்ளை அன்னலிங்கம் பகீரதன்
  ADDRESS: மண்டைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 02.05.1959
  DATEOFDEATH: 18.05.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரால் கைதுசெய்யப்பட்ட நிலையில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: சாட்டி
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image