அமல் (பணக்காரன்)
  வீரவேங்கை அமல் (பணக்காரன்)

  மிக்கேல்பிள்ளை அமலதாஸ்

  குருநகர், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அமல் (பணக்காரன்)
  REALNAME: மிக்கேல்பிள்ளை அமலதாஸ்
  ADDRESS: குருநகர், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 20.08.1959
  DATEOFDEATH: 13.05.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணத்தில் சிறிலங்கா படையினரால் கைது செய்யப்பட்டு முகாம் நோக்கிக் கொண்டு செல்லப்பட்டபோது ஏற்பட்ட மோதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image