ராஜ்மோகன்
  வீரவேங்கை ராஜ்மோகன்

  சிவராமலிங்கம் ராஜ்மோகன்

  தும்பளை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ராஜ்மோகன்
  REALNAME: சிவராமலிங்கம் ராஜ்மோகன்
  ADDRESS: தும்பளை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 29.03.1965
  DATEOFDEATH: 20.01.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கரவெட்டி பகுதியில் துண்டுப்பிரசுரம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது சிறிலங்கா காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு
  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image