லாலா ரஞ்சன்
  கப்டன் லாலா ரஞ்சன்

  கனகநாயகம் ஞானேந்திரமோகன்

  ஓடக்கரை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: லாலா ரஞ்சன்
  REALNAME: கனகநாயகம் ஞானேந்திரமோகன்
  ADDRESS: ஓடக்கரை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 02.09.1960
  DATEOFDEATH: 13.07.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தொண்டமானாற்றுப் பகுதியில் சிறிலங்கா அதிரடிப்படையின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image