ஸ்.ரீபன்
  வீரவேங்கை ஸ்.ரீபன்

  நடராசா ஆனந்தராசா

  அனலைதீவு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ஸ்.ரீபன்
  REALNAME: நடராசா ஆனந்தராசா
  ADDRESS: அனலைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 29.06.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறை சரவணைப் பகுதியில் சிறிலங்கா காவல்துறையுடனான சமரின் பின் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: சாட்டி
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image