ரகுமான்
  வீரவேங்கை ரகுமான்

  அருளம்பலம் ரகுபதி

  இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா., வவுனியா

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: ரகுமான்
  REALNAME: அருளம்பலம் ரகுபதி
  ADDRESS: இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா.
  District: வவுனியா
  DATEOFBIRTH: 23.09.1958
  DATEOFDEATH: 26.05.1984
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: வவுனியா வைரவபுளியங்குளம் பகுதியில் ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோதனையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: ஈச்சங்குளம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image