மில்லர்
  கரும்புலி கப்டன் மில்லர்

  வல்லிபுரம் வசந்தன்

  துன்னாலை தெற்கு, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: மில்லர்
  REALNAME: வல்லிபுரம் வசந்தன்
  ADDRESS: துன்னாலை தெற்கு, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 01.01.1966
  DATEOFDEATH: 05.07.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் நெல்லியடி மத்திய மகா வித்தியாலயதில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படை முகாம்மீது வெடிமருந்து நிரப்பப்பட்ட ஊர்தி மோதி வெடிக்க வைத்து வீரச்சாவு
  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image