இயல்வளவன்
  கடற்கரும்புலி கப்டன் இயல்வளவன்

  .

  திருகோணமலை, திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION: கடற்கரும்புலி
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: இயல்வளவன்
  REALNAME: .
  ADDRESS: திருகோணமலை
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 00.00.1987
  DATEOFDEATH: 24.08.2006
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மட்டக்களப்பு மாங்கேணிப் பகுதியில் தேச விரோதிகளால் தாக்கப்பட்டு வீரச்சாவு
  Resting Home:
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image