சங்கர்
  2ம் லெப்டினன்ட் சங்கர்

  செல்லையா தயாபரன்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: சங்கர்
  REALNAME: செல்லையா தயாபரன்
  ADDRESS:
  District: வேறு (விபரமில்லை)
  DATEOFBIRTH: 12.10.1969
  DATEOFDEATH: 15.04.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி முட்கொம்பன் பூநகரியில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பின்போது தப்பமுடியாத நிலையில் இவரின் வேண்டுகோளின் பேரில் சகபோராளியால் சுடப்பட்டபோது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image