முஸ்தபா (சந்திரன்)
  லெப்டினன்ட் முஸ்தபா (சந்திரன்)

  சிங்கராயர் மரியதாஸ்

  கோயில்குடியிருப்பு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: முஸ்தபா (சந்திரன்)
  REALNAME: சிங்கராயர் மரியதாஸ்
  ADDRESS: கோயில்குடியிருப்பு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 16.12.1967
  DATEOFDEATH: 22.03.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு முத்தையன்கட்டில் இந்தியப்படையினர் பதுங்கியிருந்து தாக்கியதில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image