றொசானி
  வீரவேங்கை றொசானி

  சுதாங்கனி செல்லத்துரை

  கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: மாலதி படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: றொசானி
  REALNAME: சுதாங்கனி செல்லத்துரை
  ADDRESS: கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 17.03.1967
  DATEOFDEATH: 13.03.1988
  Sex: பெண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு வேணாவில் பகுதியில் அமைந்திருந்த விடுதலைப் புலிகளின் முகாமை இந்தியப்படையினர் முற்றுகையிட்டபோது ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image