டொறின்
  வீரவேங்கை டொறின்

  சாந்தினி துரைசிங்கம்

  வெள்ளாம்போக்கட்டி, அல்லாரை, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: டொறின்
  REALNAME: சாந்தினி துரைசிங்கம்
  ADDRESS: வெள்ளாம்போக்கட்டி, அல்லாரை, கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 21.03.1968
  DATEOFDEATH: 13.03.1988
  Sex: பெண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு வேணாவில் பகுதியில் அமைந்திருந்த விடுதலைப் புலிகளின் முகாமை இந்தியப்படையினர் முற்றுகையிடடபோது ஏற்பட்ட சமரின்போது சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image