புவி
2ம் லெப்டினன்ட் புவி

இளையதம்பி ஆனந்தன்

ரொட்டைக்குளம், பொத்துவில், அம்பாறை

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
NAME: புவி
REALNAME: இளையதம்பி ஆனந்தன்
ADDRESS: ரொட்டைக்குளம், பொத்துவில்
District: அம்பாறை
DATEOFBIRTH: 18.05.1966
DATEOFDEATH: 21.01.1988
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: மட்டக்களப்பு தாண்டியடியில் இந்தியப்படையினர் கைது செய்ய முயன்றபோது சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image