நிகிந்தா
  வீரவேங்கை நிகிந்தா

  பிறேமலதா பாலசுந்தரம்

  சாவகச்சேரி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: நிகிந்தா
  REALNAME: பிறேமலதா பாலசுந்தரம்
  ADDRESS: சாவகச்சேரி வடக்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 05.03.1968
  DATEOFDEATH: 23.12.1987
  Sex: பெண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் உரும்பிராயில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றி வளைப்பின்போது இடம்பெற்ற மோதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image