சந்திரபாபு
  வீரவேங்கை சந்திரபாபு

  சலமோன் நிக்சன்

  இந்திரபுரம், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சந்திரபாபு
  REALNAME: சலமோன் நிக்சன்
  ADDRESS: இந்திரபுரம், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 17.04.1972
  DATEOFDEATH: 17.11.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் பண்டத்தரிப்பு தொட்டில்லடி பகுதியில் இந்தியப்படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image