கீதன்
  லெப்டினன்ட் கீதன்

  வேலுநாயகம் திருக்கேதீஸ்வரன்

  மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: கீதன்
  REALNAME: வேலுநாயகம் திருக்கேதீஸ்வரன்
  ADDRESS: மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 30.03.1971
  DATEOFDEATH: 12.11.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி கனகம்புளியடிச் சந்தியில் இந்தியப்படைபினரின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image