நகுலன்
  லெப்டினன்ட் நகுலன்

  செல்லத்துரை சூரியப்பிரதாபன்

  புலோப்பளை மேற்கு, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: நகுலன்
  REALNAME: செல்லத்துரை சூரியப்பிரதாபன்
  ADDRESS: புலோப்பளை மேற்கு, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 25.11.1960
  DATEOFDEATH: 09.11.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மானிப்பாய் பகுதியில் இந்தியப்படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image