பிறேமன்
  வீரவேங்கை பிறேமன்

  சோமசுந்தரம் இளங்கோ

  சங்கத்தானை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: பிறேமன்
  REALNAME: சோமசுந்தரம் இளங்கோ
  ADDRESS: சங்கத்தானை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 12.02.1973
  DATEOFDEATH: 13.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் பகுதியில் இந்தியப்படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image