புலேந்திரன்
  லெப்.கேணல் புலேந்திரன்

  குணநாயகம் தருமராசா

  பாலையூற்று, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST: திருமலை மாவட்ட தளபதியும் மத்தியகுழு உறுப்பினரும்
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்.கேணல்
  NAME: புலேந்திரன்
  REALNAME: குணநாயகம் தருமராசா
  ADDRESS: பாலையூற்று, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 07.06.1961
  DATEOFDEATH: 05.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படை முகாமில் இந்திய - சிறிலங்கா கூட்டுச்சதியை அம்பலப்படுத்துவதற்காக சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கோப்பாய்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image