குமரப்பா
  லெப்.கேணல் குமரப்பா

  பாலசுந்தரம் இரத்தினபாலன்

  ரேவடி, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST: மட்டு-அம்பாறை மாவட்ட தளபதியும் யாழ். மாவட்ட தளபதியும்
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்.கேணல்
  NAME: குமரப்பா
  REALNAME: பாலசுந்தரம் இரத்தினபாலன்
  ADDRESS: ரேவடி, வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 27.05.1957
  DATEOFDEATH: 05.10.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் பலாலி படை முகாமில் இந்திய - சிறிலங்கா கூட்டுச்சதியை அம்பலப்படுத்துவதற்காக சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image