கமல்
  வீரவேங்கை கமல்

  கனகலிங்கம் சிவநேசன்

  மீசாலை தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சோதியா படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கமல்
  REALNAME: கனகலிங்கம் சிவநேசன்
  ADDRESS: மீசாலை தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 06.03.1971
  DATEOFDEATH: 11.08.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி சங்கத்தானையில் எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image