சதீஸ்
  2ம் லெப்டினன்ட் சதீஸ்

  சற்குணநாதன் பிரகலாதன்

  உசன், மிருசுவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: சதீஸ்
  REALNAME: சற்குணநாதன் பிரகலாதன்
  ADDRESS: உசன், மிருசுவில், கொடிகாமம், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 14.05.1971
  DATEOFDEATH: 11.08.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி சங்கத்தானையில் எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image