அப்பன்
  2ம் லெப்டினன்ட் அப்பன்

  வெற்றிவேலு சிவசிறி

  இத்தாவில், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: அப்பன்
  REALNAME: வெற்றிவேலு சிவசிறி
  ADDRESS: இத்தாவில், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 16.09.1969
  DATEOFDEATH: 11.08.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரி சங்கத்தானையில் எதிர்பாராமல் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image