சொனி
  வீரவேங்கை சொனி

  சதாசிவம் அன்ரனி

  நுணாவில் மேற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சொனி
  REALNAME: சதாசிவம் அன்ரனி
  ADDRESS: நுணாவில் மேற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 03.01.1964
  DATEOFDEATH: 13.02.1985
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறு கொக்கிளாய் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2022-01-25
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image