மார்க்கண்டு
  லெப்டினன்ட் மார்க்கண்டு

  கந்தையா கனகரத்தினம்

  முழங்காவில், பூநகரி, கிளிநொச்சி, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: மார்க்கண்டு
  REALNAME: கந்தையா கனகரத்தினம்
  ADDRESS: முழங்காவில், பூநகரி, கிளிநொச்சி
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 17.02.1968
  DATEOFDEATH: 06.06.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் அச்சுவேலி பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image