கண்ணன்
  வீரவேங்கை கண்ணன்

  கந்தையா பாபு

  இத்தாவில், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: மாலதி படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கண்ணன்
  REALNAME: கந்தையா பாபு
  ADDRESS: இத்தாவில், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 06.06.1967
  DATEOFDEATH: 08.03.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் நாவற்குழி பகுதியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image