தேவன்
  வீரவேங்கை தேவன்

  தம்பிப்பிளளை வசந்தகுமார்

  மீசாலை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: தேவன்
  REALNAME: தம்பிப்பிளளை வசந்தகுமார்
  ADDRESS: மீசாலை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.02.1963
  DATEOFDEATH: 14.02.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் கைதடி பகுதியில் ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image