அர்ச்சுனா
  லெப்டினன்ட் அர்ச்சுனா

  நடராசா ஜெயபாலன்

  கல்வயல், நுணாவில் கிழக்கு, சாவசக்சோரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: அர்ச்சுனா
  REALNAME: நடராசா ஜெயபாலன்
  ADDRESS: கல்வயல், நுணாவில் கிழக்கு, சாவசக்சோரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 14.11.1960
  DATEOFDEATH: 17.01.1987
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: ஆனையிறவு குறிஞ்சாத்தீவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image