செல்லக்கிளி அம்மான்
  லெப்டினன்ட் செல்லக்கிளி அம்மான்

  சதாசிவம் செல்வநாயகம்

  திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: செல்லக்கிளி அம்மான்
  REALNAME: சதாசிவம் செல்வநாயகம்
  ADDRESS: திருநெல்வேலி கிழக்கு, கல்வியங்காடு, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 15.06.1953
  DATEOFDEATH: 23.07.1983
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் திருநெல்வேலிப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினர் மீதான கரந்தடி கண்ணிவெடித் தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கனகபுரம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image