கணேஸ்
  லெப்டினன்ட் கணேஸ்

  தில்லைநாயகம் டொமினிக்சாந்தன்

  பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: கணேஸ்
  REALNAME: தில்லைநாயகம் டொமினிக்சாந்தன்
  ADDRESS: பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 05.08.1964
  DATEOFDEATH: 21.11.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு ஒலுமடுவில் சிறிலங்கா படையினரின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image