சேரன்
  வீரவேங்கை சேரன்

  சரவணமுத்து சிறீசர்வானந்தா

  தீருவில், வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சேரன்
  REALNAME: சரவணமுத்து சிறீசர்வானந்தா
  ADDRESS: தீருவில், வல்வெட்டித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 04.10.1963
  DATEOFDEATH: 18.06.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: தமிழீழக் கடற்பரப்பில் வைத்து சிறிலங்கா கடற்படை மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: எள்ளங்குளம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image