அகிலன்
வீரவேங்கை அகிலன்

சின்னத்துரை சிவபாலன்

ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா, வவுனியா

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: அகிலன்
REALNAME: சின்னத்துரை சிவபாலன்
ADDRESS: ஆறுமுகத்தான்புதுக்குளம், ஓமந்தை, வவுனியா
District: வவுனியா
DATEOFBIRTH: 04.05.1962
DATEOFDEATH: 19.05.1986
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: கிளிநொச்சி இயக்கச்சியில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: ஈச்சங்குளம்
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image