கர்ணன்
  வீரவேங்கை கர்ணன்

  வேலுப்பிள்ளை விக்கினேஸ்வரன்

  தம்பகாமம், பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கர்ணன்
  REALNAME: வேலுப்பிள்ளை விக்கினேஸ்வரன்
  ADDRESS: தம்பகாமம், பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 12.07.1972
  DATEOFDEATH: 16.03.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினர் தாக்கியதில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image