அங்கிள்
  லெப்டினன்ட் அங்கிள்

  பிரபுதாஸ் பாக்கியநாதன் வில்லியம் ரஞ்சித்

  கெற்பெலி மேற்கு, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: அங்கிள்
  REALNAME: பிரபுதாஸ் பாக்கியநாதன் வில்லியம் ரஞ்சித்
  ADDRESS: கெற்பெலி மேற்கு, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 21.06.1950
  DATEOFDEATH: 18.05.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி இயக்கச்சியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image