அங்கிள்
லெப்டினன்ட் அங்கிள்

பிரபுதாஸ் பாக்கியநாதன் வில்லியம் ரஞ்சித்

கெற்பெலி மேற்கு, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: அங்கிள்
REALNAME: பிரபுதாஸ் பாக்கியநாதன் வில்லியம் ரஞ்சித்
ADDRESS: கெற்பெலி மேற்கு, மிருசுவில், யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 21.06.1950
DATEOFDEATH: 18.05.1986
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: கிளிநொச்சி இயக்கச்சியில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: கொடிகாமம்
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image