ரஞ்சித்தாத்தா
  2ம் லெப்டினன்ட் ரஞ்சித்தாத்தா

  கதிர்காமு குணபாலசிங்கம்

  பேராலை, பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: ரஞ்சித்தாத்தா
  REALNAME: கதிர்காமு குணபாலசிங்கம்
  ADDRESS: பேராலை, பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 19.10.1969
  DATEOFDEATH: 20.03.1991
  Sex: பெண்
  Incident: சிலாவத்துறை படைமுகாம் சமர்
  Incident detail: மன்னார் சிலாவத்துறை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image