ஜேம்ஸ்
  லெப்டினன்ட் ஜேம்ஸ்

  கந்தையா ஜெயக்குமார்

  அராலி தெற்கு, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: ஜேம்ஸ்
  REALNAME: கந்தையா ஜெயக்குமார்
  ADDRESS: அராலி தெற்கு, வட்டுக்கோட்டை, யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 01.10.1971
  DATEOFDEATH: 05.02.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தச்சன்காட்டுச் சந்தி சிறிலங்கா படை மினி முகாம் தகர்ப்பு முயற்சியின் போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image