உக்கினாஸ் (டக்ளஸ்)
வீரவேங்கை உக்கினாஸ் (டக்ளஸ்)

சண்முகநாதன் யோகலிங்கம்

இரணைமடுச்சந்தி, பாரதிபுரம் கிளிநொச்சி., கிளிநொச்சி

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: உக்கினாஸ் (டக்ளஸ்)
REALNAME: சண்முகநாதன் யோகலிங்கம்
ADDRESS: இரணைமடுச்சந்தி, பாரதிபுரம் கிளிநொச்சி.
District: கிளிநொச்சி
DATEOFBIRTH: 16.04.1973
DATEOFDEATH: 15.01.1991
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: முல்லைத்தீவு சிலாவத்தையில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: முள்ளியவளை
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image