சந்துரு
வீரவேங்கை சந்துரு

மலையப்பன் யோகரட்ணம்

பாரதிபுரம் விசுவமடு, முல்லைத்தீவு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: சந்துரு
REALNAME: மலையப்பன் யோகரட்ணம்
ADDRESS: பாரதிபுரம் விசுவமடு, முல்லைத்தீவு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 01.01.1969
DATEOFDEATH: 15.01.1991
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: முல்லைத்தீவு சிலாவத்தையில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: முள்ளியவளை
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image