வினோத்
  வீரவேங்கை வினோத்

  அல்பிரட் கிறிஸ்ரிராஜா

  புலோப்பளை,பளை, கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: வினோத்
  REALNAME: அல்பிரட் கிறிஸ்ரிராஜா
  ADDRESS: புலோப்பளை,பளை
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 07.04.1974
  DATEOFDEATH: 06.01.1991
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ். மாவட்டத்தில் பயிற்சி முகாமில் எதிர்பாராதவிதமாக ஏற்பட்ட விபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image