விக்னா
  வீரவேங்கை விக்னா

  தனபாலசிங்கம் மகேந்திரகுமார்

  அல்லாரை தெற்கு, மீசாலை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: விக்னா
  REALNAME: தனபாலசிங்கம் மகேந்திரகுமார்
  ADDRESS: அல்லாரை தெற்கு, மீசாலை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 25.07.1971
  DATEOFDEATH: 20.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி ஆனையிறவில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image