கரிகரன்
  லெப்டினன்ட் கரிகரன்

  கார்த்திகேசு புலேந்திரன்

  கெருடாவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: கரிகரன்
  REALNAME: கார்த்திகேசு புலேந்திரன்
  ADDRESS: கெருடாவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 28.09.1969
  DATEOFDEATH: 12.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறையில் இடம்பெற்ற வெடிவிபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image