அலெக்ஸ்
  வீரவேங்கை அலெக்ஸ்

  கிட்டினர் சுகந்தன்

  மாசார், வரணி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அலெக்ஸ்
  REALNAME: கிட்டினர் சுகந்தன்
  ADDRESS: மாசார், வரணி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 30.05.1972
  DATEOFDEATH: 09.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரியில் அமைந்திருந்த முகாம்மீது சிறிலங்கா வான்படை மேற்கொண்ட குண்டுவீச்சில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image