குட்மன்
  2ம் லெப்டினன்ட் குட்மன்

  தமோதரம்பிள்ளை பிரபாகரன்

  தாவளை, இயற்றாளை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: குட்மன்
  REALNAME: தமோதரம்பிள்ளை பிரபாகரன்
  ADDRESS: தாவளை, இயற்றாளை, வரணி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 05.11.1973
  DATEOFDEATH: 09.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் சாவகச்சேரியில் அமைந்திருந்த முகாம்மீது சிறிலங்கா வான்படை மேற்கொண்ட குண்டுவீச்சில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image